คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลง ยศ
ขอเปลี่ยนแปลงยศจาก ส.ต.ศตวรรษ แก้วมะณี เป็น ส.อ.ศตวรรษ แก้วมะณี เลขสมาชิก 5580009584
จากคุณ ส.อ.ศตวรรษ แก้วมะณี 19/04/2022 15:09:28
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 19/04/2022 15:29:34