คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลครับ
เลขทะเบียนสมาชิก 5570004444 ชื่อ - สกุล เดิม ส.อ. ศตวรรษ ชื่นตา เปลี่ยนเป็น จ.ส.ต.ศตวรรษ ชื่นตา ที่อยู่สำหรับติดต่อเลขที่ เดิม 317 หมู่ 2 ตำบล/แขวง หนองหญ้า อำเภอ/เขต กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 เปลี่ยนเป็น 188 หมู่ 5 ตำบล/แขวง เมือง อำเภอ/เขต กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
จากคุณ จ.ส.ต.ศตวรรษ ชื่นตา 24/04/2022 23:13:50
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 25/04/2022 13:50:06