คำถาม
แก้ไขข้อมูล
ผม พ.ท.ธนัตถ์ไชย เมฆอำไพพรรณ (เดิมชื่อ สมชาย สดใส) หมายเลขสมาชิก ต.216723/33 ขอแก้ไขข้อมูลของกระผม และภรรยากระผม หมายเลขสมาชิก ต.216724/33 ดังนี้ 1.ของผมเลขสมาชิก ต.216723/33 1.1 แก้ไขยศจากเดิม พ.ต. แก้เป็น พ.ท. 1.2 ที่ิอยู่สำหรับติดต่อจากเดิม แก้เป็น 215/8 ซ.พานทอง ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 1.3 ชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ แก้ไขนามสกุลจากเดิม เป็น เมฆอำไพพรรณ 2. แก้ไขข้อมูลภรรยาของกระผม เลขสมาชิก ต.216724/33 2.1 ที่อยู่สำหรับติดต่อจากเดิม แก้เป็น เช่นเดียวกับข้อ 1.2 2.2 วันเดือนปีเกิด เดิม 1 มกราคม 2503 แก้เป็น 1 กันยายน 2503 2.3 ชื่อผู้รับเงิน จากเดิม แก้เป็น พ.ท.ธนัตถ์ไชย เมฆอำไพพรรณ
จากคุณ พ.ท.ธนัตถ์ไชย เมฆอำไพพรรณ 08/05/2022 19:15:41
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขทีอยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่าน มทบ.ใกล้บ้าน เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 09/05/2022 13:48:16