คำถาม
สมัครให้ลูก
จะสมัครให้ลูกสาวเพิ่มเติม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
จากคุณ อยากทราบ 09/05/2022 14:19:12
คำตอบ
เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรข้าราชการของผู้นำเข้า 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำเข้า ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำเข้า ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 4.ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร(ใช้ของสถานพยาบาลใดก็ได้) หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 11/05/2022 10:33:00