คำถาม
รับเงินสงเคราะห์
เงินสงเคราะห์สมาชิกเลขทะเบียน ต. 29073/19 ไม่ทราบว่าจะเข้าบัญชีธนาคารผู้รับเงินสงเคราะห์เมื่อไรครับ
จากคุณ นายสมเจตน์ 10/05/2022 15:22:59
คำตอบ
แจ้งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 นับไปอีกประมาณ 15 วันทำการเงินรอนแรกจะออกค่ะ ท่านสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่แผนกการเงินว่าเงินออกหรือยังได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6442, 6498 ค่ะ
ตอบโดย admin 11/05/2022 13:43:35