คำถาม
รับเงินสงเคราะห์
ขออนุญาตสอบถาม ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 5480010601 ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
จากคุณ ณฐาภพ 20/05/2022 13:36:23
คำตอบ
อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ เงินจะออกภายในเดือน พ.ค.65 ท่านสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่แผนกการเงินว่าเงินออกหรือยังได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6442, 6498 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/05/2022 14:55:14