คำถาม
การแก้ไขข้อมูล
ผมและครอบครัวเป็นสมาชิกฯ ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของแต่ละบุคคล ผมสามารถแจ้งเปลี่ยนแต่ละคนแทนได้มั้ยครับ
จากคุณ พ.อ.วรพงศ์ พรหมบุบผา 24/05/2022 17:12:55
คำตอบ
ได้ค่ะ ท่านสามารถแจ้งผ่านทางช่องทางนี้ หรือโทรประสานกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6469-6471, 6476, 7466 ค่ะ
ตอบโดย admin 25/05/2022 10:36:50