คำถาม
รับเงินสงเคราะห์
รบกวนสอบถาม เงินสงเคราะห์สมาชิกเลขที่ ต24771/18 จะส่งกลับเบิกจ่ายที่หน่วยต้นสังกัด ช่วงไหนครับ
จากคุณ จ.ส.อ.สงวน 31/05/2022 13:16:11
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้โอนเงินไปที่หน่วยแล้ว ให้ท่านติดต่อไปที่หน่วยในวันที่ 1 มิ.ย. 65 ค่ะ
ตอบโดย admin 31/05/2022 13:35:40