คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
จ.ส.อ.อารยะ ม่วงทอง เลขสมาชิก 5410013225 ขอเปลี่ยนเป็น บ้านเลขที่ 91 ม. 2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 70000 จ.ส.อ. สำราญ ม่วงทอง เลขสมาชิก ต54806/24 เปลี่ยนวันเกิด เป็น 9 ก.ค. 2487 เปลี่ยนที่อยู่ผู้รับเงินฯ เป็น บ้านเลขที่ 91 ม. 2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 70000 นาง ปิ่นเพชร ม่วงทอง เลขสมาชิก ต55400/24 เปลี่ยนวันเกิด เป็น 10 เม.ย. 2492 เปลี่ยนที่อยู่ผู้รับเงินฯ เป็น บ้านเลขที่ 91 ม. 2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 70000
จากคุณ จ.ส.อ.อารยะ ม่วงทอง 06/06/2022 16:49:08
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 07/06/2022 10:08:09