คำถาม
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
ขอเปลี่ยนแปลง ยศ. จ.ส.อ. เป็น ร.ต. และผู้รับผลประโยชน์ จาก นางศรี จันทร์คำ เป็น นางกษิรา จันทร์คำ
จากคุณ ร.ต.ชาญชัย จันทร์คำ 08/06/2022 14:19:36
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 08/06/2022 16:58:15