คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิก
(ที่อยู่เดิม) 136/17 ม.14 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (เปลี่ยนเป็น) 97/30 บ้านตาลสามต้น ซอย2 ถ.มหาสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
จากคุณ จ.ส.อ.สิทธิชัย เอกสะพัง 01/07/2022 11:13:20
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 01/07/2022 15:10:37