คำถาม
การหักเงินสมาชิก
อยากสอบถามการหักเงินรายเดือนของสมาชิก ใช้หลักเกณฑ์อะไรในคำนวน ว่าต้องหักเท่าไหร่ต่อเดือน ยกตัวอย่าง เดือน มิ.ย. หัก 350 บาท มีสมาชิกเสียชีวิตเท่าไหร่
จากคุณ สมาชิกคนหนึ่งที่อยากทราบ 06/07/2022 09:49:11
คำตอบ
ในเดือน พ.ค.65 (21 เม.ย.65 - 20 พ.ค.65) ได้รับแจ้งการถึงแก่ความตายของสมาชิก รวม 700 ศพ (ตั้งแต่ศพที่ 2381/65 ถึงศพที่ 3080/65) ในเดือน มิ.ย.65 จึงขอเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพจากสมาชิกคนละ 350 บาทค่ะ
ตอบโดย admin 07/07/2022 10:02:42