คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก ต.152738/31 จาก ร.ต.สมศักดิ์ ชมมณี ว/ด/ป เกิด 1 ม.ค.2504 แก้เป็น ร.อ.สมศักดิ์ ชมมณี ว/ด/ป เกิด 9 ธ.ค.2504
จากคุณ ร.อ.สมศักดิ์ ชมมณี หมายเลขสมาชิก ต.152738/31 06/07/2022 11:43:06
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 07/07/2022 10:14:01