คำถาม
สงสัย เรื่องเพิ่มเงินสงเคราะห์ ฌาปนกิจ ทบ.
สงสัยว่า ทำไมเงินสงเคราะห์ ฌาปนกิจ ทบ. ได้น้อยมากครับ ถ้าเทียบกับหน่วยงานอื่น เช่น ครู ตำรวจ ซึ่งได้ 7 แสนขึ้นไป เราสามารถเพิ่มการเก็บเงินรายเดือนตามความสมัครใจได้ไหม ใกล้เกษียณแล้ว จากไปก็อยากให้ลูกๆ สบาย
จากคุณ Signal 19/07/2022 14:37:51
คำตอบ
สมาชิกมีประมาณ 400,000 ราย เก็บศพละ 50 สตางค์ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพประมาณ 200,000 บาทเศษ มีการสำรวจว่าจะขึ้นเป็นศพละ 1 บาท แต่สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เพราะมีลูกพ่วงหลายคนจึงไม่สะดวกค่ะ
ตอบโดย admin 20/07/2022 10:10:57