คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิก
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิก (ที่อยู่เดิม) 301 หมู่ 15 ถนนสุวรรณศร ซอย - ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (เปลี่ยนเป็น) 173/1 หมู่ 7 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
จากคุณ จ.ส.อ.กำพล ร่วมทอง เลขทะเบียนสมาชิก ต222592/33 20/07/2022 10:41:47
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/07/2022 10:54:00