คำถาม
ขอสอบถามการดำเนินการจ่ายเงินครับ
สอบถามการจ่ายเงินของสมาชิก 5630010130 ชื่อ ดาบตำรวจ วิทยากร ดีขวาน้อย เรื่องส่งไปตอนต้นเดือน ไม่ทราบว่าเงินจะออกช่วงไหนครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ จ.มนต์ธร 21/07/2022 09:42:39
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับเรื่องของ ดาบตำรวจ วิทยากร แล้วค่ะ อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
ตอบโดย admin 22/07/2022 11:09:39