คำถาม
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสมาชิกฯ
กรณีสมาชิกฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อแก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้ถูกต้องครับ
จากคุณ พ.อ.รวีวัช วีระบุตร (ข้าราชการบำนาญ) 24/07/2022 19:33:42
คำตอบ
สมาชิกสามารถแจ้งผ่านทางนี้ หรือโทรประสานที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6469-6471, 6476, 7466 แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ค่ะ
ตอบโดย admin 25/07/2022 14:04:32