คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิก
จาก จ.ส.อ.มานิตย์ สุมหิรัญ เลขที่ 29 หมู่ 4 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น เลขที่ 420 หมู่ 4 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จากคุณ จ.ส.อ.มานิตย์ สุมหิรัญ เลขทะเบีียนสมาชิก 5430005565 24/08/2022 08:04:54
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 25/08/2022 14:07:44