คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับเงินฌาปนกิจ ทบ.ครับ
ผมจะขอวิธีเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับเงิน ฌาปนกิจ ทบ.ครับ ไม่ทราบว่า มันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ถาวร โอนอ่อน (นายสิบการเงิน) 29/08/2022 10:02:47
คำตอบ
ถ้าสมาชิกสังกัดหน่วยยื่นเรื่องผ่านหน่วย ถ้าไม่ได้สังกัดหน่วยยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 29/08/2022 10:56:50