คำถาม
ใบต้อนรับคือ
อยากรู้ว่าใบต้อนรับคือใบอะไรค่ะ
จากคุณ patrada111222@gmail.com 29/08/2022 18:30:31
คำตอบ
ใบต้อนรับ คือ หนังสือสำคัญแสดงการเป็นสมาชิก จะได้รับหนังสือเมื่อสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกฯเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
ตอบโดย admin 30/08/2022 13:43:37