คำถาม
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
ที่อยู่เดิม เลขที่ 32 หมู่ 7 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30280 ที่อยู่ใหม่ (ต้องการเปลี่ยนแปลง) ผู้รับเงินสงเคราะห์ น.ส.วรรษมล มั่นพลศรี เลขที่ 228 หมู่10 ถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย10 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
จากคุณ นางนงเยาว์ มั่นพลศรี (เลขทะเบียนสมาชิก 5430006109) 03/09/2022 22:10:35
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2022 10:13:59