คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
ได้ทำขอเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่,ขอใบแทนใบต้อนรับคืนเมื่อแก้ไขยศชื่สกุลให้แล้ว,และขอให้เปลี่ยนชื่อสกุลผู้รับเงินใหม่ ตามหนังสือ กบร.ศบบ.ที่ 9 ส.ค.65 กระผมตรวจสอบแล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้รบกวนด้วยนะครับ
จากคุณ พ.อ.(พ) ฐากูร พากเพียรทรัพย์ 06/09/2022 10:07:18
คำตอบ
ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนแปลงชื่อสกุล สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2022 14:02:21