คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ยศ และแก้ไขที่อยู่
1.ร.ท.ม.ร.ว.ศักดิ์สยาม สร้อยคำ เป็น พ.ต.ศักดิ์สยาม สร้อยคำ 2. เปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็น 230 ปตอ.1 แขวงทุ่งสองห้อง เชตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
จากคุณ พ.ต.ศักดิ์สยาม สร้อยคำ สังกัด ปตอ.1 06/09/2022 12:16:57
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2022 14:08:45