คำถาม
แก้ไขยศ
พ.ต.อนันต์ เอกปัชชา เลขสมาชิก ต.161015/31 ข้อมูล กองการฌาปนกิจ ทบ. ใส่ยศ เป็น พ.อ.
จากคุณ พ.ต.อนันต์ เอกปัชชา 13/09/2022 15:17:46
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 14/09/2022 11:04:30