คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่ครับ
1 นายพงศกร เกตกินทะ เลขสมาชิก ต23838/18 2 นางลัดดา เกตกินทะ เลขสมาชิก ต67332/26 เปลี่ยนที่อยู่ทั้งคู่เป็น 157/84 หมู่บ้านสวนเก้าแสน(บางปลา28) กาญจนาซอย2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ขอบคุณครับ
จากคุณ เก่งกร 15/09/2022 14:14:26
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 16/09/2022 11:19:34