คำถาม
การแก้ไขข้อมูล
การแก้ไขข้อมูลผู้รับเงิน สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ไหมครับ ลาออกจากทหารแล้ว และไม่ได้อยู่ใกล้ มทบ.
จากคุณ ปรีชา 20/10/2022 12:25:51
คำตอบ
การแก้ไขข้อมูลผู้รับเงินสงเคราะห์ ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ค่ะ
ตอบโดย admin 21/10/2022 09:22:09