คำถาม
สงสัยการหักเงิน
เดือน ต.ค.65 หัก วันที่ 21หัก 340และ310บาท ต่อมาวันที่26 หักอีก340บาท ขอคำชี้แจงครับ
จากคุณ จ.ส.อ.เกษียร มีบุญ ต127776/30 26/10/2022 07:35:31
คำตอบ
วันที่ 21 ต.ค.65 หัก 340 บาท(เป็นของลูกพ่วง นายอุทัย ใจแจ้ง) หัก 310 บาท(เป็นของสมาชิก จ.ส.อ.เกษียร)
วันที่ 26 ต.ค.65 หัก 340 บาท(เป็นของสมาชิก จ.ส.อ.เกษียร) ค่ะ
ตอบโดย admin 27/10/2022 15:39:04