คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ,นามสกุล,เบอร์โทรศัพท์ติดต่อคะ อยากทราบว่าต้องดำเนินการที่ไหน,อย่างไรคะ
จากคุณ กัญจน์นภัส จันทร์วงศ์ 08/11/2022 15:00:35
คำตอบ
สมาชิกสังกัดหน่วยยื่นเรื่องได้ที่หน่วยต้นสังกัด ถ้าไม่ได้สังกัดหน่วยยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน หรือมายื่นเรื่องได้ที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล การเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สามารถโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6469-6471, 6476, 7466 ค่ะ
ตอบโดย admin 09/11/2022 10:24:15