คำถาม
ขอเปลี่ยนเลขบัญชีธนาคารเพื่อหักชำระค่าฌาปนกิจฯ เป็นหักจากบัญชีผู้รับเงิน
ต้องการเปลี่ยนบัญชีหักเงินชำระค่าฌาปนกิจ มาเป็นหักจากบัญชีบุตรผู้รับผลประโยนช์ ได้หรือไม่ค่ะ
จากคุณ คุณจุฑารัตน์ 14/11/2022 09:20:17
คำตอบ
ได้ค่ะ แต่บุตรต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และบัญชีธนาคารต้องเป็นบัญชีของธนาคารทหารไทยธนชาต (ถ้ามีผู้ชำระเงินแทนต้องให้ผู้ชำระเงินแทนเซ็นยินยอม) หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 14/11/2022 14:50:08