คำถาม
แก้ไขเลขบัตรประชาชน
ขอแก้ไขเลขจำตัวประชาชน น.ส. กุลิสรา ทะชัยวงค์ เลขทะเบียน 5450005407 แก้ไขเป็น 3470200170407
จากคุณ กุลิสรา 16/11/2022 10:32:42
คำตอบ
ตรวจสอบจากเอกสารที่แนบกับใบสมัคร และแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 21/11/2022 14:30:19