คำถาม
แจ้งเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว
เลขทะเบียนสมาชิก5650001243 ชื่อ - สกุลส.ต. ภควัต จรรยาสกุลชาติ เลขประจำตัวประชาชน1-7599-00318-15-5 หน่วยต้นสังกัด รร.ช.กช. เปลี่ยนเป็น บก.ร้อย.ร้อย.บก.ช.11 ที่อยู่สำหรับติดต่อเลขที่ 8/2 หมู่บ้านสวนสน ตำบล/แขวง หนองแก อำเภอ/เขต หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110 เปลี่ยนเป็น 9/2 หมู่7 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
จากคุณ ส.ต.ภควัต จรรยาสกุลชาติ 17/11/2022 14:11:25
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การย้ายหน่วยต้นสังกัดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการไปตามระบบค่ะ
ตอบโดย admin 21/11/2022 14:38:58