คำถาม
แก้ไขที่อยู่
ขอแก้ไขที่อยู่ นาง ฐิติมา ขำหินตั้ง หมายเลขสมาชิก ต269921/36 เป็น บ้านเลขที่ 602 หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ พ.ท. ไกรยุทธ ขำหินตั้ง เป็น บ้านเลขที่ 602 หมู่ 4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
จากคุณ นาง ฐิติมา 21/11/2022 09:41:27
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 21/11/2022 14:47:29