คำถาม
ค้างชำระ 1 งวด เงินไม่พอหัก
ค้างชำระ1งวดเงินในบช.ไม่พอหัก,ทำอย่างไร
จากคุณ นางประไพ เสือแสวงสินธุ์ 02/12/2022 12:13:16
คำตอบ
ให้ท่านนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 20 ธ.ค.65 ยอดเงิน 600 บาท แล้วทางธนาคารจะหักสมทบให้ค่ะ
ตอบโดย admin 02/12/2022 14:43:14