คำถาม
ตรวจสอบสถานะสมาชิก
สมาชิกเลขที่ ส17524/30 นางพิมพ์บุญ นวพงษ์ปวีณ ชำระเงินสงเคราะห์งวดเดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 65 จำนวน 940 บาท โดยชำระผ่านธนาณัติ เลขที่ ธน. 30069922120912589884 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2565 เวลา 13.00 น. แต่เมื่อตรวจสอบสถานะภาพแล้วยังปรากฎค้างชำระเงินสงเคราะห์ ทั้งที่จ่ายผ่านธนาณัติแล้วเกือบ 1 เดือน เหตุใดจึงล่าช้า และไม่มีช่องทางอื่นที่สะดวกสำหรับการชำระเงินสงเคราะห์บ้าง เช่น application ขอให้ตรวจสอบการชำระและปรับสถานะภาพสมาชิกให้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
จากคุณ พิมพ์บุญ 25/12/2022 18:38:13
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับธนาณัติของท่านแล้วค่ะ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับสถานภาพสมาชิกค่ะ
ตอบโดย admin 26/12/2022 14:02:44