คำถาม
กำลังพลเสียชีวิต
กรณีมีกำลังพลนายทหารชั้นประทวนเสียชีวิต มีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรบ้าง และสิทธิที่ทายาทกำลังพลที่เสียชีวิตจะได้มีอะไรบ้างหรือผมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์อะไรครับ
จากคุณ จ.ส.อ. เจษฎา ดากระบุตร จนท.หน่วย 16/01/2023 08:52:14
คำตอบ
สมาชิกสังกัดหน่วย ผู้รับเงินสงเคราะห์ยื่นเรื่องผ่านหน่วย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์เลือกหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ https://www.chapanakit-rta.com/ สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพประมาณ 210,000 บาทเศษ หรือสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 19/01/2023 10:35:50