คำถาม
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ชั้นยศ เดิม ส.ท. แก้ไขเป็น จ.ส.ต. ที่อยู่สำหรับติดต่อปัจจุบัน เลขที่ 15 ม.6 บ.ทรายอุดม ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350
จากคุณ จ่าสิบตรี ณรงค์ศักดิ์ อาจหาญ 16/01/2023 13:21:18
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 19/01/2023 10:47:30