คำถาม
สมัครสมาชิก
บิดาอายุเกิน 55 ปี สามารถสามัครได้หรือไม่ครับ เเล้วสมัครได้ช่วงไหนครับ
จากคุณ ภิรายุ 02/03/2023 13:01:23
คำตอบ
กรณีกำลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ สามารถนำบิดา มารดา สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้โดยไม่จำกัดอายุ สมัครภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องชำระเงินย้อนหลังตั้งแต่วันที่อายุเกินระเบียบกำหนด โดยหักจากเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเมื่อผู้สมัครถึงแก่ความตายค่ะ
ตอบโดย admin 03/03/2023 14:17:33