คำถาม
แก้ไขที่อยู่สมาชิก
จ.ส.อ.พันธุ์ธัช ตันนอก เลขทะเบียนสมาชิก 5520005849 นาง ธัญพร ขะจายแสง เลขทะเบียนสมาชิก 5520013689 นาย ปภากร ขะจายแสง เลขทะเบียนสมาชิก 5600005547 - ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็น 63/29 ซอยอินทามระ20 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
จากคุณ จ.ส.อ.พันธุ์ธัช ตันนอก 08/03/2023 08:01:51
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 08/03/2023 09:31:51