คำถาม
ใบต้อนรับ เป็น ยศ -ชื่อ-สกุล เดิม จำเป็นต้องขอแก้ไขหรือไม่ครับ
ใบต้อนรับ สมัยสมัครเป็นสมาชิกใหม่ๆ เป็น สิบเอก ชื่อเก่า สกุลเก่า ปัจจุบัน ได้เลื่อนยศ สูงขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อสกุล ใหม่ อยากทราบว่า จำเป็นต้อง แจ้ง กฌป. เพื่อขอแก้ไขหรือไม่ จะเป็นปัญหา เมื่อสมาชิกเสียชีวิต กับการขอรับเงินสงเคราะห์หรือไม่ครับ
จากคุณ พ.ท.ชวานันท์ฯ 09/03/2023 10:03:11
คำตอบ
การยื่นเรื่องถึงแก่กรรม ไม่ต้องใช้ใบตอบรับก็ได้ค่ะ ให้สมาชิกยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล สังกัดหน่วยยื่นเรื่องผ่านหน่วย ถ้าไม่ได้สังกัดหน่วยยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล พร้อมขอใบตอบรับ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 13/03/2023 13:37:14