คำถาม
การแก้ข้อมูล
สามารถไปแก้ข้อมูลที่กองฌาปนกิบ ทบ. ได้ไหมครับ
จากคุณ วิษณุ 14/03/2023 10:57:07
คำตอบ
แก้ไขวัน เดือนเกิด ยศ ที่อยู่ สามารถแจ้งผ่านทางนี้ หรือโทรประสานที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6469-6471, 6476, 7466 แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ค่ะ ถ้าแก้ไขข้อมูลอย่างอื่นให้ยื่นเรื่องพร้อมแนบเอกสารค่ะ
ตอบโดย admin 16/03/2023 14:01:19