คำถาม
ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยน ยศ, ชื่อสกุล และที่อยู่
- ส.อ.หญิง สมคิด จงสุข เลขทะเบียน 5410021588 เปลี่ยนยศเป็น ร.ท.หญิง สมคิด เขจรไชย ที่อยู่เป็น บ้านเลขที่ 18/2 บ.โนนเที่ยง ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ -นางประมาล จงสุข เลขทะเบียนสมาชิก 5490007399 เปลี่ยนชื่อสกุล เป็น นางประมวล สารรัตน์ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 18/2 บ.โนนเที่ยง ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
จากคุณ ร.ท.หญิง สมคิด เขจรไชย 23/03/2023 15:10:30
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุลต้องยื่นเรื่องผ่าน มทบ.ใกล้บ้าน หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 24/03/2023 10:36:58