คำถาม
ขอรับเงินฌาปนกิจ
เนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตและเป็นสมาชิกฌาปกิจวัดโสม จะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปยื่นเรื่องบ้างคะ คุณพ่อเป็นข้าราชการบำนาญทหารบกค่ะ
จากคุณ สุภัทรา เอี่ยวเส็ง 17/05/2023 10:08:46
คำตอบ
สามารถยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. และเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารได้ที่ www.chapanakit-rta.com เลือกหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง เลือกหัวข้อ การเตรียมเอกสารขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 18/05/2023 13:52:47