คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลง ยศ
ขอเปลี่ยนแปลงชั้นยศ จากเดิม ร.อ. เปลี่ยนเป็น พ.ท.ธงชัย สิงห์เดช หมายเลขทะเบียน ต130395/30 นอกนั้นคงเดิม
จากคุณ พ.ท.ธงชัยฯ 18/05/2023 13:18:23
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 18/05/2023 14:00:48