คำถาม
การหักเงินค่าจัดการศพ ผ่านบัญชีฯ
หลายครั้ง สมาชิกไม่ได้ตรวจสอบการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่รอหักค่าจัดการศพ หรือบางทีนำเงินเข้าในวันที่ได้รับเงินเดือน ทำให้เงินไม่พอพอหัก จึงขอความกรุณาส่งหักบัญชีในวันสิ้นเดือนอีกครั้ง หรือมีเบอร์โทรที่ติดต่อประสานโดยตรงของเจ้าหน้าที่ที่ทำการหักเงิน
จากคุณ สมาชิก ต.209520/33 23/05/2023 09:24:54
คำตอบ
ให้ท่านนำเงินเข้าบัญชีในวันที่ 20 ของทุกเดือนเพื่อที่จะได้ไม่ลืม ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานภาพสมาชิกได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com เลือกหัวข้อตรวจสอบสถานภาพสมาชิกด้านบนขวามือของหน้าหลัก ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 23/05/2023 14:01:15