คำถาม
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
รบกวนสอบถาม หากต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์(แทนคนที่เสียชีวิตไปแล้ว) มีความจำเป็นต้องนำสมาชิกไปด้วยหรือไม่ เนื่องจากสมาชิกเป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถเดินทางได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
จากคุณ ป. 23/05/2023 15:41:34
คำตอบ
โทรปรึกษากับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 25/05/2023 14:42:19