คำถาม
ยกเลิกฌาปนกิจ
จะขอยกเลิกฌาปนกิจของนายชูชาติ สุขเหม
จากคุณ ทิพย์วิมล เงินเรียน 30/08/2023 13:37:00
คำตอบ
ให้ท่านทำเรื่องลาออกผ่าน มทบ.ใกล้บ้าน หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 01/09/2023 09:39:59