คำถาม
สมัครสมาชิก กรณีพิเศษ
สมัครสมาชิกกรณีพิเศษ จะทำการหักเงินย้อนหลังหรือไม่ อย่างไร คะ
จากคุณ นพรัตน์ 31/08/2023 15:44:39
คำตอบ
มีค่ะ จะหักจากเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเมื่อสมาชิกเสียชีวิตค่ะ
ตอบโดย admin 01/09/2023 10:16:24