คำถาม
การจ่ายเงิน
สมาชิกที่เสียชีวิต นางกองงัน อุตรยันต์ จะได้รับเงินวัรไหน
จากคุณ จสอ ประยุธ อุตรยันต์ 02/09/2023 11:43:45
คำตอบ
เงินจะโอนเข้าบัญชีให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ประมาณปลายเดือน ก.ย.66 ท่านสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่แผนกการเงินว่าเงินออกหรือยังได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6442, 6498 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2023 14:28:42