คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน/นามสกุล ของสมาชิก
จากนางบุญธรรม สังวิบุตร 3-3012-01403-19-9 เป็น นางบุญธรรม สังวิบุตร์ 3-4501-00021-59-1 และนายฉวี สังวิบุตร 3-4501-00303-42-1 เป็น นายฉวี สังวิบุตร์ 3-4501-00021-58-2
จากคุณ นางบุญธรรม สังวิบุตร์(ต225421/34) และนายฉวี สังวิบุตร์(ต176516/32) 05/09/2023 12:38:40
คำตอบ
ให้ท่าน inbox มาทาง facebook กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.นะคะ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาทาง inbox ค่ะ
ตอบโดย admin 12/09/2023 10:21:35