คำถาม
ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ในระบบ
ช่วยตรวจสอบการเป็นสมาชิกให้ด้วยครับ ตรวจสอบในระบบไม่ได้ สมาชิก ต.221642/33 ยังส่งเงินทุกเดือน
จากคุณ ร.ต.ธวัชชัย อัมบัส 11/09/2023 20:04:19
คำตอบ
ร.ต.ธวัชชัย อัมบัส มีสถานภาพสมาชิกปกติค่ะ ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานภาพสมาชิกได้ทางเว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com ใส่หมายเลขบัตรประชาชนไม่ต้องใส่ขีด(-) ใส่หมายเลขทะเบียนสมาชิกไม่ต้องใส่จุด(.) ค่ะ
ตอบโดย admin 12/09/2023 10:18:33